Mirjam Mooijman
Image default
Zakelijk

Bedrijfswaardering op basis van ons eigen model

Bent u van plan om op afzienbare termijn uw onderneming te verkopen of wilt u een deel van de aandelen op de markt brengen? Dan wilt u natuurlijk eerst weten wat uw bedrijf waard is. Een goede bedrijfswaardering kan u daar inzicht in geven en biedt houvast tijdens het verkooptraject. Bovendien geeft het inzicht in de elementen die de waarde bepalen, zodat u daar ook op kunt sturen. Onze ervaren en geregistreerde waarderingsexperts kijken daarom verder dan een eenmalige momentopname.

UNO bedrijfsadviseurs heeft op basis van jarenlange ervaring een eigen waarderingsmodel ontwikkeld, waarin we de in de markt gangbare waarderingsmethoden combineren tot een optimaal model. Zo gebruiken we niet alleen op toekomstige kasstromen gebaseerde methoden (DCF en APV), maar hanteren we ook de methode van rendementswaarde en enterprise value (EBITDA multiples).

Wij hebben jarenlange ervaring met het maken van bedrijfswaarderingen en nemen daarin alle elementen mee die de waarde van een bedrijf beïnvloeden. Denk hierbij aan externe gegevens als relevante macro-economische ontwikkelingen, branche- en sectorinformatie, maar uiteraard ook de interne gegevens: markt- en concurrentiepositie van uw bedrijf, risicospreiding, schaalvoordelen, competenties van het management en de financiële prestaties. Het koppelen van de juiste waarde aan al deze elementen gebeurt grondig en onderbouwd. Als ondernemer krijgt u een heldere uitleg over de totstandkoming van de waardering en de omstandigheden waaronder deze waarde van toepassing is. Tenslotte moet u er binnen uw onderneming vervolgens mee aan de slag.

Op het moment dat inzicht is verkregen in de waarde van het bedrijf en de bepalende elementen, houdt het wat ons betreft niet op. We laten u ook zien hoe u controle uitoefent over de waarde bepalende elementen en hoe u adequaat kunt reageren en anticiperen op bijzondere bedrijfssituaties. 

Op uw verzoek schuiven we graag aan bij bijvoorbeeld jaarlijkse strategiesessies van uw onderneming en geven u noodzakelijke tools om zowel korte- als lange termijn doelstellingen te toetsen, bij te stellen en de voortgang te bewaken. Met deze periodieke bedrijfswaardering blijft u altijd wendbaar, kunt u offensief ondernemen en altijd tijdig inspelen op veranderingen in de markt. 

Wij maken onderscheid tussen een onafhankelijke en niet-onafhankelijke bedrijfswaardering. In geval van bedrijfsverkoop is deze meestal niet-onafhankelijk. We werken immers in opdracht van u. Maar is er sprake van een conflictsituatie, een bindende adviesopdracht of als het waarderingsrapport een bredere verspreidingskring kent dan alleen de opdrachtgever, dan kan een onafhankelijk waarderingsrapport uitkomst bieden.