Advocaat burgerlijkrecht

Zoek je een advocaat burgerlijkrecht in Turnhout, dan gaan veel mensen zoeken in de zoekmachines : ‘Advocaat burgerlijkrecht’. Aangezien meer smartphone gebruikers de spraaktechnologie ontdekken, praat men tegen smartphone. Dit zorgt er voor, omdat spreken makkelijker is dan typen, dat er langere zoekopdrachten worden gegeven. De uitkomsten in de zoekresultaten in grote lijnen hetzelfde weergeven. Ook in Turnhout zijn diverse advocatenkantoren actief, waarbij de manier van registreren, rapporteren en declareren zeer verschillende is. De ene advocaat stuurt je ereloon nota’s terwijl je niet weet waarvoor je moet betalen. Voor de cliënt is dit zeer frustrerend, aangezien het gevoel hebt dat je ‘in het zak wordt gezet’. Toch zijn het de nieuwe advocaten die zich op de toekomst voorbereiden en als zodanig ook werken. Zij hanteren een volledig transparant model waarbij de cliënt online kan volgen wat de voortgang in zijn of haar dossier is. Dit betreft een Europese trend en de advocatenkantoren die hier in mee gaan, zullen de nieuwe generatie van cliënten perfect kunnen bedienen. Deze zijn tenslotte opgegroeid met de mobieltjes c.q. smartphones en willen geen papier meer ontvangen. Alles digitaal waar mogelijk. Dit geldt ook voor de advocaat die op deze wijze kan streven naar een ‘paperless office’. Wens je als cliënt alsnog met je advocaat te spreken, dan kan dit. Deze kijkt in hetzelfde systeem, maar heeft uiteraard aanvullende rechten binnen het systeem om documenten te kunnen aanpassen. Het systeem verplicht de advocaat om gestructureerd te werken.  Een groot voordeel is, wanneer uw advocaat met vakantie gaat of voor langere tijd buiten strijd is, zijn of haar collega’s eenvoudig het dossier kunnen inzien. Alle stukken zijn elektronisch voorhanden. Uiteraard blijft er een fysieke documentenstroom bestaan, omdat niet het volledige juridische apparaat in België digitaal is. Toch zijn de advocaten die de digitale stap maken winstgevender, doordat zij hun tijd beter kunnen besteden. Geen onnodige rompslomp, maar streven naar een papierloos kantoor. De manier van automatisering zorgt ervoor dat kleinere kantoren ook grotere opdrachtgevers kunnen bedienen. Een dikke server met software, een slimme secretaresse en je bent als advocaat vertrokken. Jij hoeft je alleen maar te bekommeren om de cliënt en zijn verhaal. Doordat je als advocaat beter kunt focussen op je taak, geeft dit een positieve weerslag op de resultaten die je kunt behalen in de rechtbank… (indien een rechtsgang noodzakelijk is). Voor de cliënt is het voordeel dat hij gedurende het proces een inschatting kan maken van de kosten.