Heeft uw kind dyslexie? Dan heeft dit een grote invloed op de omgeving. De thuissituatie speelt ook een grote rol. U en uw gezin moet leren omgaan met de dyslexie van uw kind. Naast dat een school een handelingsplan opstelt en men bij een specialist, zoals bij Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal, kinderen met dyslexie behandelen, is extra oefenen raadzaam. Hierbij kunt u als ouder zijnde uw kind helpen. Op die manier kan een kind een minimaal technisch leesniveau bereiken waarmee hij of zij vervolgens verder komt in het onderwijs. Dit zal ook enkel positief uitvallen voor de toekomst. Op die manier kan een kind eveneens beter leren omgaan met dyslexie in de thuissituatie.

Dyslexie behandelen: bepaal allereerst het schrijf- en leesniveau van het kind

Heeft uw kind moeite met spelling of met technisch lezen? Dan is het raadzaam om een specialist in te schakelen die hierbij ondersteunt. Laat een dyslexieonderzoek en dyslexiebehandeling bij Trivers –  Dyslexie Instituut Roosendaal uitvoeren. U vraagt zich misschien af hoe het proces in z’n werk gaat. Hierbij wordt allereerst een onderzoek uitgevoerd dat gericht is op technisch en/of begrijpend lezen en spelling en/of grammatica. Uit dit onderzoek blijkt hoe uw kind leest en schrijft en wordt er een niveau bepaald. Als blijkt dat uw zoon of dochter de diagnose dyslexie heeft, kan men bij deze kleinschalige praktijk uw kind uitstekend behandelen. Bovendien krijgt u als ouder praktische begeleidingstips mee.

Laat dyslexie effectief behandelen en voorkom belemmeringen

Als uw kind moeite heeft op school, met name op het gebied van lezen en schrijven, is dit erg vervelend. U schakelt dan hulp van een specialist in. Hierdoor kunt u de dyslexie effectief laten behandelen, waardoor u in de toekomst belemmeringen voorkomt. Uw kind zal namelijk niet enkel op school last hebben van belemmeringen. In de toekomst van uw zoon of dochter, bij een vervolgopleiding of in het bedrijfsleven, kan het belemmerend werken. Daarom schakelt u Trivers – Dyslexie Instituut Roosendaal in, want daar vindt men het belangrijk dat ieder kind een kans moet krijgen om de gevolgen van dyslexie te verhelpen.