Mirjam Mooijman
Image default
Aanbiedingen

Waar moet ik aan denken bij het laten aanleggen van een zwembad?

 

Waar moet ik aan denken bij het laten aanleggen van een zwembad?

Het laten aanleggen van een zwembad is een grote investering en vraagt om een zorgvuldige planning. Hier zijn enkele belangrijke punten waar je aan moet denken.

 

Vergunningen en regelgeving

Controleer de lokale bouwvoorschriften en vergunningsvereisten voor het aanleggen van een zwembad. Merendeels is er geen vergunning nodig, maar dit kan afhankelijk zijn van de locatie. Op omgevingsloket.nl is dit te controleren en mocht er toch nog enige twijfel zijn kan uw eigen Gemeente er uitsluitsel over geven.

 

Budget

Bepaal van tevoren hoeveel budget er is of hoeveel u er voor uit wil geven.  Denk hierbij niet alleen aan de aanschafkosten, maar ook aan de terugkerende onderhouds- en energiekosten.

 

Type zwembad

Kies het type zwembad dat bij uw wensen en budget past. Opties zijn betonnen zwembaden, prefab zwembaden en vinyl liner zwembaden.

 

Grootte en vorm

Bepaal de gewenste grootte en vorm van het zwembad op basis van de beschikbare ruimte en het gebruikersdoel. Ook de kosten zijn hierin niet onbelangrijk, want hoe groter het zwembad wordt, hoe hoger de maandelijkse energiekosten zullen zijn.

 

Locatie

Denk goed na over de beste locatie voor het zwembad in de tuin, rekening houdend met de toegang, zonlicht en privacy.

 

Onderhoud

Houd er rekening mee dat een zwembad regelmatig onderhoud vereist om in goede staat te blijven. Tegenwoordig wordt er veel geautomatiseerd, maar bedenk dat er ook nog wel wat tijd van u gevraagd wordt. 

 

Veiligheid

Vooral met kleine kinderen is het goed om na te denken over de veiligheid van het zwembad. Denk aan een goede zwembadafdekking en een eventuele omheining om ongelukken te voorkomen.

 

Filtratie- en reinigingssystemen

Kies het juiste filtratie- en reinigingssysteem voor je zwembad om het water schoon en gezond te houden.

 

Verwarming

Het zwembadwater kan op meerdere manier verwarmd worden. Belangrijke overweging hierin is of het zwembad verwarmd dient te worden voor gebruik gedurende het hele jaar of alleen tijdens bepaalde seizoenen.

 

Zwembadbouwer selecteren

Kies een ervaren zwembadbouwer met een goede reputatie voor het aanleggen van zwembaden. Vraag om referenties en bekijk eerder voltooide projecten.

 

Bouwproces

Informeer wanneer de zwembadbouwer uw zwembad kan realiseren, dit om teleurstellingen te voorkomen. Vraag ook naar de doorlooptijd van het project, zodat dit met andere werkzaamheden die in de tuin moeten gebeuren afgestemd kan worden. Houd rekening met mogelijke vertragingen als gevolg van weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden.


https://www.amarque.nl/zwembad/