Mirjam Mooijman
Image default
Financieel

Hoe steken factoring kosten in elkaar?

Als je een factoringovereenkomst sluit met een factoringbedrijf, dan betaalt het bedrijf de bedragen van jouw uitgaande facturen vooruit. Stuur je een factuur door naar het factoringbedrijf, dan krijg jij dus al direct je geld uitgekeerd. Je hoeft niet te wachten tot je klant pas na dertig of zelfs zestig dagen betaalt.

Factoring kan gezien worden als een kredietrisico-verzekering of een vorm van financiering. Deze overdracht van de administratieve last van je debiteurenbeheer en het risico dat daarbij hoort voor het factoringbedrijf worden gecompenseerd door een factoring-vergoeding.

Deze speciale vorm van financiering heeft verschillende voordelen voor bedrijven. Je bent bijvoorbeeld verzekerd van een betere cashflow, omdat je rekeningen vrijwel direct betaald worden. Voor nieuwe zelfstandigen is factoring daarnaast ook interessant. Je bent immers in staat om direct nieuwe investeringen te doen. Je hoeft niet te wachten tot je debiteur betaalt.

Factoring heeft verder het voordeel van een flexibele financiering. Het variabele factuurbedrag bepaalt, in tegenstelling tot conventionele bankfinanciering, het voorschot en de vergoeding. 

Voor welke doeleinden dient factoring?

Bedrijven maken om verschillende redenen gebruik van factoring. Zo willen ze bijvoorbeeld het tijdsverschil tussen de levering van facturen en de betaling van klanten dichten. Factoring wordt ook gebruikt om de liquiditeit van een  organisatie te vergroten, om bedrijfsuitbreiding te ondersteunen en om het risico dat een debiteur niet betaalt te verplaatsen naar de factoringmaatschappij. Verder willen veel bedrijven gewoon binnen 24 uur uitbetaald worden om een goede cashflow te kunnen behouden.

Wie kan facturen kopen en verkopen?

Dat hangt soms af van het bedrijf dat je facturen vooraf financiert. Sommige factoring bureaus werken uitsluitend met grote bedrijven, terwijl andere betalingen voorschieten op facturen van zelfstandige aannemers, kleine en middelgrote bedrijven en freelancers.

De kosten van factoring

Als je gebruikt maakt van factoring, moet je wel rekening houden met factoring kosten. Een percentage van het factuurtotaal wordt gebruikt om de kosten van factoring te dekken. Verschillende factoren kunnen invloed hebben op de hoogte van de kosten van factoring. Deze factoren verschillen per factoringmaatschappij. Veel voorkomende factoren zijn de lengte van de betalingstermijn van de facturen, de kredietwaardigheid van debiteuren en de hoogte van de factuurbedragen. De factorkosten variëren vaak tussen 1,5% en 4,5% van het totale factuurbedrag, afhankelijk van de bovengenoemde variabelen. 

Variaties in de minimale factuurbedragen

Ook variëren de minimale factuurbedragen. Sommige dienstverleners laten je facturen voorfinancieren vanaf € 50, terwijl andere beginnen bij € 2.000 of € 5.000. Deze laatste aanbieders richten zich vaak op grotere bedrijven en minder op factoring voor mkb. Sommige factoringbedrijven financieren alleen Nederlandse facturen, maar er zijn er wel die facturen van klanten in de EU financieren.