Mirjam Mooijman
Image default
Onderwijs

Kunst geeft inzicht in culturele diversiteit

Kennismaken met andere culturen

Andere culturen kunnen voor leerlingen soms heel ver weg voelen. Letterlijk, omdat andere landen ver weg zijn. Maar ook figuurlijk, omdat het soms best lastig is om te begrijpen dat mensen in andere culturen dingen anders doen en anders beleven. Het cultuuronderwijs biedt superveel mogelijkheden om verschillende culturen dichterbij elkaar te brengen. Muziek doet dat in het bijzonder. Dat is aan de ene kant natuurlijk omdat muziek ons heel primair raakt, maar aan de andere kant wordt het waarschijnlijk ook makkelijker doordat er in de wereld van de muziek al zo ontzettend veel kruisbestuiving plaatsvindt. Vaak zijn leerlingen dan ook al vertrouwd met een muzieksoort waar zij de culturele achtergrond nog helemaal niet van kennen. Dit is een mooie ingang om in gesprek te gaan over de cultuur waarin de muziekstijl thuishoort.

Aandacht voor de culturele achtergrond van hiphop

Hiphop is meer dan muziek. Het is een culturele stroming waar leerlingen veel mee in aanraking komen, maar waar zij de culturele achtergrond vaak niet van kennen. Met een hiphopworkshop kun je daar als school aandacht aan besteden. Kunstvormen als rap, breakdance, spoken word, poetry slam en graffiti komen allemaal uit de hiphop en spreken stuk voor stuk tot de verbeelding van de leerlingen. Door dieper in de cultuur te duiken en daarna zelf de handen uit de mouwen te steken of met de voetjes van de vloer te gaan, krijgen de kunstvormen waar zij vertrouwd mee zijn extra betekenis.

Verschillende landen, verschillende dansen

Maar het is natuurlijk ook heel leuk om één kunstvorm te pakken en te kijken hoe verschillende landen daar op hun eigen manier invulling aan geven. Dit kun je bijvoorbeeld doen met dans, tijdens een muziekproject waarin verschillende klassen dansen uit verschillende landen instuderen. Tijdens een spetterende eindvoorstelling kunnen de leerlingen dan bij hun schoolgenoten afkijken hoe er over de hele wereld gedanst wordt en hoe die verschillen samen voor een prachtige culturele diversiteit zorgen.

https://www.kleinkunstig.nl