Mirjam Mooijman
Image default
Bedrijven

Wat is een holistische benadering?

Holistische benadering: Begrijp dit concept

In het algemeen betekent de holistische visie iets of een bepaald gebied van het leven op een globale manier observeren of analyseren, dat wil zeggen als een geheel en niet op een gefragmenteerde manier. De holistische visie wordt vaak benaderd, bijvoorbeeld in het bedrijfsleven en het onderwijs.

Op deze gebieden streeft zij naar een volledige en alomvattende observatie en actie, hetzij in de bedrijfsleiding, hetzij in de opleiding en vorming van een individu.

Holistische bedrijfsvisie

De holistische aanpak in de administratieve omgeving is een betrekkelijk nieuw concept dat steeds meer ingang vindt in de bedrijfswereld.

Om een bedrijf te zijn dat holistische technieken toepast, moet de organisatie over haar processen en gebieden heen worden geobserveerd en beheerd, in plaats van zich alleen te richten op de specifieke onderdelen ervan op een afgezonderde manier.

Door de holistische benadering van het runnen van een bedrijf te gebruiken, zorgt de organisatie ervoor dat het bedrijf zijn volledige potentieel bereikt in plaats van alleen maar sterke en zwakke punten te hebben.

Holistische visie in het onderwijs

Holistisch onderwijs is erop gericht de intellectuele, emotionele, sociale, fysieke, artistieke, creatieve en spirituele mogelijkheden van een persoon te ontwikkelen.

Bij holistisch leren komen levenservaringen aan bod, zowel successen, blokkades als mislukkingen, met aandacht voor zowel wat goed ging als wat niet ging zoals gepland.

Bij leer benaderingen worden alle zintuigen betrokken, wat betekent dat het veel meer is dan alleen iets uit het hoofd leren en erover schrijven. Het gaat erom het concept te verbinden met het echte leven van de leerling.

Holistische therapie: de holistische visie op gezondheid

Holistische gezondheid, ook bekend als holistische therapie, begrijpt dat de ideale gezondheid niet alleen gebaseerd is op de afwezigheid van ziekte, maar op het in evenwicht brengen van iemands leven op een “hele” manier.

De geest, het lichaam, de geest en de emoties zijn geïntegreerd en onafscheidelijk. De holistische visie gelooft dat het lichaam een energiesysteem bevat dat de steun en het leven is van het fysieke lichaam.

Gezondheid wordt bereikt door de oorzaken van symptomen en ziekten te behandelen, niet door er slechts kortstondig verlichting in te brengen. Holistische gezondheid, die gebaseerd is op de grondbeginselen van de functionele geneeskunde, wordt beschouwd als de gezondheid van de toekomst.