Mirjam Mooijman
Image default
Zorg

Wat is depressie en wat kan ik eraan doen?

Verdrietig, neerslachtig, verlies van interesse of plezier in dagelijkse activiteiten – dit zijn symptomen die we allemaal kennen. Maar als ze volharden en ons leven aanzienlijk beïnvloeden, kan het een depressie zijn.

Uit onderzoek is gebleken dat 7,6 procent van de mensen boven de 12 jaar een depressie heefy in een periode van 2 weken. Dit is substantieel en toont de omvang van het probleem.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is depressie de meest voorkomende ziekte wereldwijd en de belangrijkste oorzaak van invaliditeit. Ze schatten dat 350 miljoen mensen wereldwijd last hebben van depressie.

 

Testen

Depressie is een stemmingsstoornis die gekenmerkt wordt door aanhoudend lage stemming en een gevoel van verdriet en verlies van interesse. Het is een hardnekkig probleem, niet een voorbijgaand probleem, dat gemiddeld 6 tot 8 maanden aanhoudt.

Diagnose van depressie begint met een consult bij een arts of een specialist in de geestelijke gezondheidszorg. Het is belangrijk om de hulp in te roepen van een gezondheidswerker om verschillende oorzaken van depressie uit te sluiten, een nauwkeurige differentiële diagnose te garanderen en een veilige en effectieve behandeling te waarborgen.

Wat de meeste bezoeken aan de dokter betreft, kan er een lichamelijk onderzoek zijn om te controleren op fysieke oorzaken en naast elkaar bestaande aandoeningen. Er zullen ook vragen worden gesteld – “een verleden aannemen” – om de symptomen, hun tijdsverloop, enzovoort vast te stellen.

Sommige vragenlijsten helpen artsen om de ernst van depressie te beoordelen. De Hamilton-ratingschaal heeft bijvoorbeeld 21 vragen, met scores die de ernst van de aandoening beschrijven. De Hamilton-schaal is een van de meest gebruikte beoordelingsinstrumenten ter wereld voor artsen die depressies beoordelen.


Wat classificeert niet als depressie?

Depressie is anders dan de schommelingen in de stemming die mensen ervaren als onderdeel van het normale leven. Tijdelijke emotionele reacties op de uitdagingen van het dagelijks leven vormen geen depressie.

Desalniettemin is zelfs het gevoel van verdriet als gevolg van de dood van een naaste zelf geen depressie als het niet aanhoudt. Depressie kan echter gerelateerd zijn aan sterfgeval – wanneer depressie een verlies volgt, noemen psychologen het een ‘gecompliceerde rouwverwerking’.

 

Tekenen en symptomen

Symptomen van depressie kunnen zijn:

  • depressieve bui
  • verminderde interesse of plezier in eerder genoten activiteiten
  • onbedoeld gewichtsverlies (zonder dieet) of lage eetlust
  • slapeloosheid (slaapproblemen) of hypersomnie (overmatig slapen)
  • psychomotorische agitatie, bijvoorbeeld rusteloosheid, op en neer gaan
  • vertraagde psychomotorische vaardigheden, bijvoorbeeld, vertraagde beweging en spraak
  • vermoeidheid of verlies van energie
  • gevoelens van waardeloosheid of schuldgevoelens
  • verminderde capaciteit om te denken, te concentreren of beslissingen te nemen
  • terugkerende gedachten over dood of zelfmoord, of een poging tot zelfmoord

 

Oorzaken

De oorzaken van depressie worden niet volledig begrepen en zijn mogelijk niet op één enkele bron gebaseerd. Depressie is waarschijnlijk te wijten aan een complexe combinatie van factoren, waaronder:

  • genetica
  • biologisch – veranderingen in niveaus van neurotransmitters
  • milieu
  • psychologisch en sociaal (psychosociaal)

 

Sommige mensen lopen een hoger risico op depressie dan anderen; risicofactoren zijn onder meer:

  • Levensgebeurtenissen: deze omvatten rouw, echtscheiding, werkproblemen, relaties met vrienden en familie, financiële problemen, medische zorgen of acute stress.
  • Persoonlijkheid: mensen met minder succesvolle coping-strategieën of eerder trauma van het leven zijn meer ontvankelijk.
  • Genetische factoren: het hebben van een eerstegraads familieleden met depressie verhoogt het risico.
  • Trauma bij kinderen.
  • Sommige geneesmiddelen op recept: deze omvatten corticosteroïden, sommige bètablokkers, interferon en andere geneesmiddelen op recept.
  • Een verleden hoofdletsel.
  • Eén episode van ernstige depressie gehad hebben: dit verhoogt het risico op een volgende.
  • Chronische pijnsyndromen: deze en andere chronische aandoeningen, zoals diabetes, chronische obstructieve longziekte en hart- en vaatziekten, maken depressie meer waarschijnlijk.

 

Behandeling

Depressie is een behandelbare geestesziekte. Het management van depressie kent drie componenten:

  • Ondersteuning, variërend van het bespreken van praktische oplossingen en het leveren van stress, tot het opleiden van familieleden.
  • Psychotherapie, ook bekend als pratende therapieën, zoals cognitieve gedragstherapie (CGT).
    Medicamenteuze behandeling, met name antidepressiva.
https://www.doppazorg.nl/therapie-volwassenen/depressiviteit-behandeling